Home Ôn thi Video ôn thi đại học môn Địa: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Video ôn thi đại học môn Địa: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

by admin

Video bổ trợ kiến thức môn Địa về đặc điểm khí hậu Việt Nam do Thầy giáo Bùi Minh Tuấn, khoa Địa lý, Đại học Sư phạm I sẽ trình bày cụ thể về nội dung liên quan đến đặc điểm khí hậu Việt Nam.

You may also like

Leave a Comment