Home Ôn thi Video ôn thi Quốc gia môn Lý- Mẫu nguyên tử Bohr và Hiện tượng phát quang

Video ôn thi Quốc gia môn Lý- Mẫu nguyên tử Bohr và Hiện tượng phát quang

by admin

THẦY NGUYỄN THÀNH NAM sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý Bài giảng về Mẫu nguyên tử Bohr và Hiện tượng phát quang.

Xem thêm Phương pháp giải bài tập Mẫu Nguyên tử Bohr và Quang phổ vạch của Hidro

You may also like

Leave a Comment