Home Ôn thi Video Ôn thi Quốc Gia môn Sinh học: Điều hòa hoạt động Gen và đột biến Gen

Video Ôn thi Quốc Gia môn Sinh học: Điều hòa hoạt động Gen và đột biến Gen

by admin

Thầy Đinh Quốc Hưng sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học bài giảng về Điều hòa hoạt động Gen và đột biến Gen.

You may also like

Leave a Comment