Home Ôn thi Video Ôn thi THPT Quốc Gia Môn Hình Học Phương Pháp tọa độ trong không gian phần 2

Video Ôn thi THPT Quốc Gia Môn Hình Học Phương Pháp tọa độ trong không gian phần 2

by admin

THẦY NGUYỄN VĂN VỊNH sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn thi THPT Quốc Gia Môn Hình Học bài giảng về Phương Pháp tọa độ trong không gian phần 2. Phương trình mặt cầu: Vị trí tương đối giữa điểm, đường thẳng, mặt phẳng và mặt cầu.

You may also like

Leave a Comment