Home Ôn thi Video ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý về Sóng Ánh Sáng

Video ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý về Sóng Ánh Sáng

by admin

1.1 Lý thuyết về hiện tượng tán sắc ánh sáng.

a) Hi ện tượng

Khi chiếu ánh sáng trắng đi vào một lăng kính thì trên màn ta quan sát thấy một dài sáng liên tục Đỏ, Da cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím trong đó tia đỏ lệch ít nhất, tia tím bị lệch nhiều nhất.

Hiện tượng tán sắc là hiện tượng phân tích một chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc khác nhau.

Giải thích hiện tượng: Do ánh sáng trắng là tập hợp nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau, mặt khác vì chiết suất của lăng kính đối với mỗi ánh sáng đơn sắc là khác nhau do đó góc lệch sau lăng kính là khác nhau cho nên các tia ló là khác nhau với mỗi ánh sáng đơn sắc. Vậy ánh sáng thu được trên màn là dải sáng có màu sắc khác nhau.

b) Ánh sáng đơn sắc và sự tổng hợp ánh sáng trắng

Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định gọi là màu đơn sắc. Khi truyền ánh sáng đơn sắc đi qua lăng kính thì tia sáng đi thẳng.
Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

on-thi-thpt-quoc-gia-mon-vat-ly-ve-song-anh-sang
c) Một số lưu ý khi làm bài tập:

Các công thức tính liên quan đến lăng kính:

i: góc tới mặt AB.

j: khúc xạ tại mặt AC.

i1: góc khúc xạ ở mặt AB. i2: góc tới mặt AC.

Dưới đây Thầy Nguyễn Thành Nam chia sẻ cho các em học sinh ôn thi THPT Quốc Gia môn Vật Lý về Sóng Ánh Sáng.

Mời các em xem thêm Lý thuyết và một số bài tập về Sóng Ánh sáng ở dưới đây

You may also like

Leave a Comment