Home Tin TứcTin tức thi cử Bộ GD&ĐT công bố 5 phương án thay thế điểm sàn 2014

Bộ GD&ĐT công bố 5 phương án thay thế điểm sàn 2014

by admin

Bộ GD- ĐT vừa công bố 5 phương án xây dựng tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào thay thế điểm sàn để xin ý kiến dư luận.

Phương án 1: Phân tầng theo tổng điểm 3 môn thi
Điềm sàn tính theo tổng điểm ba môn của từng khối thi, dựa trên cơ sở phổ điểm, đảm bảo nguồn tuyển nhiều hơn chỉ tiêu.

Đối với mỗi khối thi, Bộ GD-ĐT sẽ xác định 3 mức điểm sàn (cao, trung bình, thấp) để các trường lựa chọn.

Phương án 2: Phân nhóm

Trên cơ sở phân tích phổ điểm, đối với mỗi môn thi, Bộ GD-ĐT sẽ xác định 4 mức ngưỡng khác nhau để các trường lựa chon.
Bộ công bố các mức này để trường tự chủ xây dựng phương án xét tuyển, không ấn định mức điểm chung nào.

Phương án 3: Kết hợp ngưỡng chất lượng theo khối và môn thi

Đối với mỗi khối và từng môn thi đều có 3 mức điểm sàn (mức cao, trung bình, thấp) để các trường lựa chọn. Ngưỡng này được xác định dựa trên cơ sở phân tích phổ điểm.

Phương án 4: Tính theo đặc thù vùng miền

Bộ GD-ĐT sẽ chia 7 khu vực tuyển sinh gồm miền núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng, bắc trung bộ, nam trung bộ và Tây Nguyên, đông nam bộ và tây nam bộ. Sau đó Bộ sẽ thống kê điểm của thí sinh vào trường trong khu vực theo khối thi.

Kết quả theo từng khối thi trong từng khu vực được chia thành các nhóm:

+ Nhóm 1: 30% số thí sinh đạt yêu cầu
+ Nhóm 2: 50% số thí sinh đạtt yêu cầu
+ Nhóm 3: 70% số thí sinh đạt yêu cầu

Các trường tùy theo khả năng tuyển sinh của mình xác định nhóm phù hợp. Thí sinh có thể dịch chuyển từ khu vực này sang khu vực khác nếu có kết quả thi phù hợp.

Phương án 5: Xác định theo ngưỡng chính thức và ngưỡng dự bị

Bô GD-ĐT chia phổ điểm ba môn thi thành 4 mức 25%, 50%, 65% và 80%. Đợt xét tuyển thứ nhất các trường đại học tùy theo khả năng tuyển sinh của mình, ưu tiên gọi thí sinh trong nhóm 25% hay 50%. Đợt hai những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu có thể xét tuyển thí sinh đến nhóm 65%.

Những thí sinh có mức điểm ngưỡng 50% và 65% trước khi vào học

chính thức phải học bổ sung kiến thức 6 tháng. Nhóm 80% danh cho các trường CĐ tuyển sinh.

You may also like

Leave a Comment