Home Ôn thi Chứng minh câu tục ngữ Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Chứng minh câu tục ngữ Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

by admin

Đề bài: Em hãy chúng minh câu tục ngữ Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Bài văn mẫu Chứng minh câu tục ngữ Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Dân tôc Việt Nam có truyền thống đoàn kết lâu đời. Từ xưa đến nay, đất nước ta bao phen bị giặc ngoại xâm, nhưng nhờ tinh thân đoàn kết dân tộc nhân ta đồng tâm hiệp lực kiên quyết chống trả quân thù, giữ vững nền độc lập thống nhất tổ quốc.
Tinh thần đoàn kết đó được ghi lại trong câu tục ngữ:

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Câu tục ngữ có ý nghĩa như thế nào thực tế đã chứng minh ra sao.

Tìm hiểu ý nghĩa câu tục ngữ trên em nhận thấy một cây đứng riêng rẽ dù có to đến đâu cũng chỉ là một nét mong manh trên cái nền rộng lớn của thiên nhiên. Nó không tạo được cái thế vững chãi to lớn hay gây cảm giác chắc chắn chỉ một cơn gió to đủ có thể vật ngã hay gây cảm giác chắc chắn, chỉ một cơn gió to đủ có thể vật ngã được. Trái lại, ba cây mọc gần nhau, cành lá rườm rà che đỡ lẫn nhau có thể cản dược sức gió, tạo thành bóng râm làm mát một vùng gợi ta nghĩ đến một khu rừng, một quả đồi một hòn núi.

bai van chung minh cau tuc ngu mot cay lam chang nen non ba cay chum lai nen hon nui cao

Tự sự quan sát hình ảnh trong thiên nhiên câu tục ngữ gợi cho ta liên tưởng đến sự hợp quần, sự đoàn kết trong cuộc sống con người. Thấy kết của loài cây khi mọc gần nhau, cành lá rườm rà che đỡ lẫn nhau có thể cản được sức gió, con người chắc hẳn phải nghĩ nảy ra ý định đoàn kết tương thân tương trợ lẫn nhau. Đó chính là ý nghĩa mà câu tục ngữ muốn nhắn nhủ người đời. Thử nghĩ số nhiều thường hơn lẻ vả về vật chất lẫn tinh thần. Có nhiều cánh tay cùng làm thì công việc mau chóng hoàn thành, dù công việc đó to lớn, khó khăn. Nhiều bộ óc cùng nghĩ thì kết quả sẽ chắn chắn hơn. Ngày nay, khoa học ngày càng tiến bộ là do trí tuệ nhiều người đã hợp tác với nhau.

Trong lịch sử đấu tránh dựng nước sử sách còn ghi lại biết bao câu chuyện hợp quần chống lại giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Em quên sao được hội nghị của các bô lão tại điện Diên Hồng ngày xưa khi nước nhà bị xâm lăng. Khi vua Trần Nhân Tông nói về thế ta, thế giặc rồi hỏi “Nên hòa hay nên đánh”? các bô lão đều đồng thanh đáp “Đánh”. Và giặc nguyên hung hãn đã bị đánh tan. Và chẳn chúng ta cũng không thể quên được câu chuyện bó đũa, một người cha gọi các con mình lần lượt đến và đưa cho một bó đũa rồi bảo từng người bẻ bó đũa ấy. Từ người anh cả đến người em út không ai có thể thực hiện được yêu cầu ấy. Người cha bèn lấy từng chiếc rồi bẻ lần lượt một cách dễ dàng. Các con đồng thanh đáp:

– Thưa cha, lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì!

Người cha liền bảo

– Đúng như thế các con đều thấy chia lẻ ra thì yếu hợp lại thì mạnh vậy các con phải biết đùm bọc lấy nhau.

phải chăng đó cũng chính là bài học đoàn kết cho tất cả mọi người. Bằng cách nói ngụ ý, giàu hình ảnh câu tục ngữ khuyên nhủ chúng ta một điều hết sức cần thiết trong cuộc sống. Con người không thể sống đơn độc một mình mà bao giờ cũng sống trong tập thể gia đình và xã hội rộng hơn là cộng dồng xã hội loài người.

Em mong sao trên trái đất này tất cả các dân tộc Việt Nam đều đoàn kết lại kể chống chiến tranh, chống đói nghèo bệnh tật cùng đấu tranh cho hòa bình.

Trên đây là bài văn giải thích câu tục ngữ một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại lên hòn núi cao các bạn có thể tham khảo nhé.

You may also like

Leave a Comment