Home Tin Tức Đề thi kiểm tra định kì học kì I môn lịch sử 8 năm học 2017-2018 kèm đáp án chi tiết

Đề thi kiểm tra định kì học kì I môn lịch sử 8 năm học 2017-2018 kèm đáp án chi tiết

by admin

Đề thi kiểm tra định kì học kì I môn lịch sử 8

I. Đề thi kiểm tra định kì học kì I môn lịch sử 8 phần trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D trước câu trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 4) (1 điểm)

Câu 1. Công xã Pari được thành lập vào ngày tháng năm nào?

A. 18/03/1871                    C.  04/09/1870

B. 26/03/1871                    D. 28/05/1871

Câu 2. Năm 1814 thợ máy người Anh đã chế tạo xe lửa chạy trên đường sắt chở nhiều hành khách và hàng trên các toa là ai?

A.Phơn Tơn                              C. Xti-phen-xơn

B.Niu Tơn                                D. Giêm Ha-gri-vơ

Câu 3. Nhận xét nào sau đây đúng với đặc điểm của nước Anh?

A.Chủ nghĩa đế quốc thực dân                 C.  Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi

B.Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến      D.  Là xứ sở của các ông vua công nghiệp.

Câu 4. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga thành  lập năm nào?

A.1907                                                                   C. 1917

B.1905                                                                  D. 1903

Câu 5. Nối cột A các nước đế quốc cột B nước thuộc địa sao cho đúng : (1điểm)

A. Các nước đế quốc B. Nước thuộc địa Kết quả
1. Anh a. Philippin 1+………
2. Pháp b. Mã Lai, Miến Điện 2+………
3. Tây Ban Nha + Mĩ c. Việt Nam, Lào, Campuchia 3+………
4. Hà Lan+Bồ Đào Nha d. Xiêm 4+……….
e. In-đô-nê-xi-a

Câu 6. Hãy điền các cụm từ thích hợp vào chỗ (..) sao cho đúng với các sự kiện lịch sử về cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1 điểm)

 1. a) Chiến tranh gây nên nhiều tai họa cho nhân loại: thiệt hại ……………………..người chết, hơn ……………………..người bị thương, nhiều thành phố làng mạc bị phá hủy.
 2. b) Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích có các nước……………………………………………..là cuộc chiến tranh ………………………………………………………….

II. Đề thi kiểm tra định kì học kì I môn lịch sử 8 phần tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2.0 điểm) Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?  Tại sao nói đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

  Câu 2: (2.0 điểm) Trình bày cách mạng công nghiệp Anh, hệ quả của cách mạng công nghiệp?

  Câu 3: (2.0 điểm) Trình bày diễn biến, ý nghĩa cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907?

Câu 4: (1.0 điểm)  Em hãy chứng minh Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chuyển sang chủ nghĩa đế quốc?

 

Đáp án đề thi kiểm tra định kì học kì I môn lịch sử 8

BIỂU ĐIỂM HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Đáp án đề thi kiểm tra định kì học kì I môn lịch sử 8 phần trắc nghiệm (3 điểm)

HS trả lời đúng mỗi ý (0,25 điểm)

Câu  Mỗi câu đúng (0, 25 đ) 5 (1  điểm)

Mỗi ý đúng (0,25 đ)

6 (1 điểm)

Mỗi ý đúng (0,25 đ)

1 2 3 4 10 triệu 20 triệu đế quốc thắng trân đế quốc, phi nghĩa
Đáp án B C A D 1+ b

2+ c

3+ a

4+ e (7 điểm)

 

II. Đáp án đề thi kiểm tra định kì học kì I môn lịch sử 8 phần tự luận
Câu 1
  (2 điểm)   Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?  Tại sao nói đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất?

* Ý nghĩa lịch sử:

– Cách mạng đã lật đổ được chế độ phong kiến. (0.25đ)

– Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền(0.25đ)

– Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản. (0.25đ)

– Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao với nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh.(0.25đ)

* Đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất là:

– Đánh đổ được chế độ phong kiến, thiết lập chế độ cộng hòa, chuyên chính dân chủ cách mạng. (0.5đ)

– Giải quyết quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là về ruộng đất.(0.5đ)

Câu 2. (2 điểm). Cách mạng công nghiệp Anh, hệ quả cuộc cách mạng công nghiệp.

 • Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, Anh là nước đầu tiên tiên hành công nghiệp với việc phát minh ra máy móc trong ngành dệt.(0,5đ)
 • Đên năm 1784 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước, khắc phục được những nhược điểm của máy móc trước đây thúc đẩy nhiều ngành kinh tế khác ra đời tiêu biểu là ngành giao thông vận tải. (0,5đ)

   * Hệ quả của cách mạng công nghiệp:

 • Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản. (0,5đ)
 • Xã hội hình thành hai giai cấp tư sản và vô sản (0,5đ)

  Câu 3. (2 điểm) Trình bày diễn biến ý nghĩa cuộc cách mạng Nga 1905 – 1907?

* Diễn biến:

 • 9/1/1905 14 vạn công nhân Pê-tét-bua và gia đình kéo đến Cung điện Mùa Đông đưa yêu sách. Nga Hoàng ra lệnh binh lính nổ súng vào đoàn người làm chết và bị thương hơn 100 người. (0,25đ)
 • 5/1905 nông dân nhiều vùng nổi dậy (0,25đ)
 • 06/1905 Binh lính trên chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa.(0,25đ)
 • Đỉnh cao cuộc khởi nghĩa vũ trang 12/1905 tại Mác-xcơ-va.(0,25đ)

     * Ý nghĩa:

 • Khởi nghĩa 1905 -1907 làm lung lay chế độ Nga Hoàng và bọn tư sản(0,5đ)
 • Tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới.(0,5đ)

Câu 4: (1.0 điểm)  Em hãy chứng minh Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX chuyển sang chủ nghĩa đế quốc?

 • Sau cải cách Duy Tân Minh trị kinh tế Nhật phát triển mạnh. Đầu thế kỉ XX xuất hiện nhiều công ti độc quyền như: Mít-xưi, Mít-su-bi-si các công ti này đã lũng đoạn nền kinh tế, chính trị Nhật Bản (0,5đ)
 • Giới cầm quền đã thi hành các chính sách xâm lược hiếu chiến gây ra cuộc chiến tranh: Trung –Nhật; Nga – Nhật; và chiếm Liêu Đông, Lữ Thuận, Sơn Đông…. (0,5đ)

Trên đây là đề thi kiểm tra định kì học kì I môn lịch sử 8 năm học 2017-2018 kèm đáp án chi tiết. Chúc các em học tốt.

You may also like

Leave a Comment