Home Ôn thiÔn thi vào lớp 10 Hải Phòng: Công bố cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm 2014 môn Toán

Hải Phòng: Công bố cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm 2014 môn Toán

by admin

Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán, Ngữ văn (đại trà) năm học 2014 – 2015

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH

VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN

Năm học: 2014 – 2015

(Thời gian làm bài 120 phút)

Phần I. (2.0 điểm). (Trắc nghiệm khách quan).

* Số lượng: 08 câu. Trong đó:        + Đại số: 04 câu.

+ Hình học: 04 câu.

* Nội dung: Các kiến thức cơ bản trong chương trình Toán THCS (Tập trung vào lớp 9).

Phần II. (8.0 điểm). (Tự luận).

Câu 1: (1.5 điểm).

– Bài toán có nội dung về căn thức: Các phép toán về căn thức, các phép biến đổi căn thức, so sánh 2 số có chứa căn, rút gọn biểu thức chứa căn, chứng minh đẳng thức…

– Bài toán  liên quan đến hàm số và đồ thị: Chứng minh điểm thuộc, không thuộc đồ thị, xác định hàm số khi cho trước một số điều kiện, tìm giao điểm của hai đồ thị, vẽ đồ thị hàm số.

Câu 2: (2.5 điểm).

– Bài toán có nội dung về phương trình, bất phương trình bậc nhất một ẩn, hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn: Giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, tìm điều kiện của tham số để phương trình, bất phương trình, hệ phương trình thỏa mãn tính chất cho trước.

– Bài toán có nội dung về phương  trình bậc 2, định lý Viet: Giải phương trình với hệ số xác định, các phương trình quy về được phương trình bậc 2, tìm điều kiện của tham số để phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước, chứng minh phương trình luôn thỏa điều kiện cho trước, tìm hai số khi biết tổng và tích, biểu thức đối xứng của hai nghiệm, hệ thức giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào tham số, điều kiện để hai nghiệm liên hệ với nhau bởi một hệ thức cho trước, xác định dấu các nghiệm số.

– Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

Câu 3: (3.0 điểm).

            Là bài toán có nội dung về hình học phẳng (tổng hợp): Các bài tập có nội dung tính toán, quan hệ song song, vuông góc của đường thẳng, quan hệ bằng nhau của đoạn thẳng, góc. Các bài tập về tam giác, tứ giác, đường tròn. Các bài toán về điểm, cực trị…

Câu 4: (1.0 điểm).

Bài toán tổng hợp.

 

You may also like

Leave a Comment