Home Ôn thiÔn thi vào lớp 10 Hải Phòng: Công bố cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm 2014 môn Văn

Hải Phòng: Công bố cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm 2014 môn Văn

by admin

Sở GD&ĐT Hải Phòng vừa công bố cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn (đại trà) năm học 2014 – 2015.

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
MÔN: NGỮ VĂN (ĐẠI TRÀ) NĂM HỌC 201
4-201

PHẦN I. GIỚI HẠN CHƯƠNG TRÌNH :1. Phần tiếng Việt: Trong các câu hỏi và đề bài kiểm tra kĩ năng, học sinh sẽ phải vận dụng kiến thức toàn cấp.

2. Phần Tập làm văn:

Dạng nghị luận văn học

3. Phần đọc hiểu

Trọng tâm là các bài đọc – hiểu thuộc lớp 8 và lớp 9 sau đây :

Tôi đi học;        
Trong lũng mẹ;
Tức nước vỡ bờ; 
Lóo Hạc; 
Ông đồ;
Nhớ rừng;
Quê hương; 
Khi con tu hỳ;
Chuyện người con gái Nam Xương;
 Hoàng Lờ nhất thống chớ (hồi 14);
Chị em Thuý Kiều;
Cảnh ngày xuõn;
Kiều ở lầu Ngưng Bích;
Lục Võn Tiờn cứu Kiều Nguyệt Nga;
Đồng chí;
Bài thơ về tiểu đội xe không kính;
Đoàn thuyền đánh cá; 
Bếp lửa;
Làng;
Lặng lẽ Sa Pa;
Chiếc lược ngà;
Mùa xuân nho nhỏ;
Viếng lăng Bác;
Sang thu;
Núi với con;
Những ngụi sao xa xụi.

Hai-phong-cong-bo-cau-truc-de-thi-vao-lop-10-2014-mon-van

PHẦN II . CẤU TRÚC ĐỀ THI

Gồm 2 phần

1. Phần I.    Trắc nghiệm
– Gồm 8 câu; mỗi câu 0,25 điểm
– Phạm vi kiến thức: bao gồm cả 3 phân môn. Số câu ở mỗi phân môn tỷ lệ thuận với thời lượng học trong chương trình.
– Mức độ: Cơ bản là các câu hỏi kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức. Dành một số ít câu thích hợp hỏi mức độ thông hiểu.
– Xây dựng các câu hỏi chủ yếu theo mạch kiến thức của bài đọc hiểu.

2. Phần II.  Tự luận
1.  Bài tự luận ngắn
–  Gồm 1 câu
–  Dạng câu hỏi và đề bài: Mỗi đề thi tuyển sinh ở phần này sẽ có một câu hỏi  kiểm tra kiến thức và kĩ năng vận dụng tổng hợp  Tiếng Việt, Đọc- hiểu, Làm văn.
+ Hình thức trả lời: Một đoạn văn.
+ Trọng số điểm: 2-3 điểm

+ Nội dung:

Giới thiệu về tác giả, tác phẩm (với những tác giả, tác phẩm chiếm thời lượng lớn trong chương trình như : Nguyễn Du và Truyện Kiều, Nguyễn Đình Chiểu và Lục Vân Tiên );

Phát hiện và phân tích cấu tạo, nêu giá trị của biện pháp tu từ trong một vài câu thơ, hay một khổ thơ ngắn.

+ Kĩ năng: Ngoài kĩ năng viết đoạn văn, thường kèm theo yêu cầu  vận dụng kiến thức về  ngữ pháp, về biện pháp tu từ hay hình thức liên kết, kiểu đoạn…

b. Bài làm văn
Ngữ liệu lấy từ các bài Đọc- hiểu đã được giới hạn ở Phần I
– Gồm 1 câu.
– Điểm:  5-6 điểm (tùy thuộc bài tự luận ngắn 2 hay 3 điểm).
– Nội dung : Kiểm tra  năng lực vận dụng tổng hợp kiến thức và kĩ năng đọc – hiểu , liờn mụn và làm văn để giải quyết một vấn đề nào đó được thể hiện trong các văn bản đọc hiểu  chủ yếu là chương trình lớp 8 và lớp 9 (các văn bản đã nêu trong  Phần I.3)

 

You may also like

Leave a Comment