Home Ôn thiÔn thi vào lớp 10 Ôn tập kiến thức lớp 8 về Nồng độ dung dịch

Ôn tập kiến thức lớp 8 về Nồng độ dung dịch

by admin

Ôn tập kiến thức lớp 8 . Thầy Lê Thế Duẩn – giáo viên Trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên tại Hà Nội sẽ hướng dẫn các em học sinh tìm hiểu về nồng độ dung dịch.

Nội dung chính của bài học bao gồm 3 phần:

  1. Nồng độ dung dịch là gì?
  2. Có mấy loại nồng độ dung dịch trong thực tế?
  3. Quan hệ giữa độ tan và nồng độ dung dịch

cach-lam-bai-tap-ve-nong-do-cua-dung-dich-hoa-hoc-lop-8-1

Nồng độ dung dịch là gì?

Nồng độ dung dịch là đại lượng dùng để biểu diễn một lượng chất tan có trong lượng xác định dung dịch hoặc dung môi.

Có mấy loại nồng độ dung dịch?

Có 2 loại nồng độ dung dịch hay gặp:

+ Nồng độ phần trăm (C%)

+ Nồng độ mol

You may also like

Leave a Comment