Home Ôn thiÔn thi vào lớp 10 Ôn thi vào lớp 10: Quán tính và ứng dụng quán tính

Ôn thi vào lớp 10: Quán tính và ứng dụng quán tính

by admin

Nội dung của bài học bao gồm
– Quán tính là gì?
– Quán tính và khối lượng.
– Quán tính với đời sống

tim-hieu-quan-tinh-va-ung-dung-quan-tinh-trong-doi-song

Quán tính là tính chất các vật giữ nguyên trạng thái chuyển động khi không chịu tác dụng lực. Khi chịu tác dụng của lực, các vật chỉ có thể thay đổi vận tốc một cách từ từ.

Quán tính với đời sống: Rũ bụi, Giặt chăn, chiếu; Máy giặt; Đóng đinh vào tường; Xe thắng gấp, rẽ phải, rẽ trái…

Video sau đây sẽ giúp các em học sinh tìm hiểu về hiện tượng thú vị của đời sống đó là hiện tượng quán tính và những ứng dụng của quán tính.

Xem thêm cách làm một số bài tập về lực quán tính

You may also like

Leave a Comment