Home Ôn thi Ôn thi đại học môn Hóa: Sự điện li, pH của dung dịch

Ôn thi đại học môn Hóa: Sự điện li, pH của dung dịch

by admin

Video bổ trợ kiến thức ôn thi đại học môn Hóa họa về Sự điện li, pH của dung dịch do Thầy giáo Lê Văn Khu, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ hướng dẫn các em học sinh tìm hiểu về sự điện li và pH của dung dịch.

Để giải các bài tập liên quan đến sự điện li, pH của dung dịch cần chú ý những vấn đề sau:

– Nắm vững khái niệm sự điện li, chất điện li, chất điện li mạnh, chất điện li yếu, độ điện li và hằng số điện li
– Quá trình phân li yếu là cân bằng động và tuân theo nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơ Sa tơ li ê
– pH là chỉ số dùng để đánh giá độ axit, kiềm của dung dịch và được xác định theo quy ước:

pH= – lg[ H+]

Để làm rõ thêm các bài tập minh họa cho phần sự điện li, pH của dung dịch, chúng ta sẽ nghiên cứu một số ví dụ:

You may also like

Leave a Comment