Home Ôn thi Ôn thi đại học môn Hóa:Phương pháp bảo toàn electron (P2)

Ôn thi đại học môn Hóa:Phương pháp bảo toàn electron (P2)

by admin

Video bổ trợ kiến thức ôn thi đại học môn Hóa học về phương pháp bảo toàn electron (P2).

Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu việc áp dụng phương pháp bảo toàn electron để giải các bài toán hóa học ở mức độ khó.
Phương pháp bảo toàn electron chỉ áp dụng trong trường hợp các phản ứng oxi hóa khử

Phạm vi áp dụng:

– Trường hợp các phản ứng oxi hóa khử
– Bài toán hóa học có nhiều chất oxi hóa, nhiều chất khử
– Cho nhiều chất khử phản ứng với các axit có tính oxi hóa
– Cho một loạt phản ứng oxi hóa khử đã biết được số oxi hóa của chất đầu và chất cuối.

Để hiểu rõ hơn về phương pháp này, chúng ta cùng theo dõi các bài toán cụ thể trong bài giảng của thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn và thầy Lê Văn Thu đến từ Khoa Hóa học, Đại học Sư phạm Hà Nội.

You may also like

Leave a Comment