Home Ôn thi Ôn thi đại học môn Văn: TÌm hiểu bài thơ Việt Bắc

Ôn thi đại học môn Văn: TÌm hiểu bài thơ Việt Bắc

by admin

Video bổ trợ kiến thức ôn thi đại học môn Văn: Tìm hiểu về nhà thơ Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc

Để giúp các em học sinh có những hiểu biết sâu sắc hơn về nhà thơ Tố Hữu cũng như sự nghiệp sáng tác của ông, PGS.TS Lê Quang Hưng đã có cuộc trao đổi về vấn đề này:

You may also like

Leave a Comment