Home Ôn thi Ôn thi môn Văn: Tác giả Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

Ôn thi môn Văn: Tác giả Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập

by admin

Video bổ trợ kiến thức ôn thi đại học môn Văn học: Tìm hiểu tác giả Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập do cô giáo Lê Thị Thanh Hà, giáo viên bộ môn ngữ văn, trường THPT Chuyên ngữ (Hà Nội) sẽ giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giúp chúng ta tìm hiểu về tác phẩm được cho là thiên cổ hùng văn của Hồ Chí Minh là Tuyên ngôn độc lập.

You may also like

Leave a Comment