Home Ôn thi Ôn thi THPT Quốc Gia Môn Đại Số về Phương pháp liên hợp

Ôn thi THPT Quốc Gia Môn Đại Số về Phương pháp liên hợp

by admin

Thầy giáo Lại Tiến Minh sẽ hướng dẫn các em học sinh Ôn thi THPT Quốc Gia Môn Đại Số bài giảng phương pháp sử dụng liên hợp để giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình.

Khi giải các bài toán về phương trình, bất phương trình vô tỷ, một trong các phương pháp hay được sử dụng là sử dụng liên hợp đưa phương trình về phương trình, bất phương trình tích.

You may also like

Leave a Comment