Home Ôn thi Ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học – Quần thể sinh vật và quần xã sinh vật

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học – Quần thể sinh vật và quần xã sinh vật

by admin

Thầy giáo Đinh Quốc Hưng sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học bài giảng về Quần thể sinh vật và Quần xã sinh vật.

Quần thể sinh vật là một tập thể các cá thể cùng loại, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ mới.

Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở đó chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

You may also like

Leave a Comment