Home Ôn thi Video ôn thi đại học môn Lý về giao thoa sóng cơ

Video ôn thi đại học môn Lý về giao thoa sóng cơ

by admin

Video bổ trợ kiến thức ôn thi đại học môn Vật lý về giao thoa sóng cơ do Thầy Chu Văn Biên sẽ hướng dẫn các em ôn tập các bài toán về giao thoa và tập trung vào hai thể loại chính là tìm vị trí cực đại, cực tiểu và tìm số cực đại, cực tiểu thỏa mãn yếu tố nào đó.

You may also like

Leave a Comment