Home Ôn thi Video ôn thi đại học môn Vật Lý về Con lắc đơn

Video ôn thi đại học môn Vật Lý về Con lắc đơn

by admin

Video bổ trợ kiến thức ôn thi đại học môn Vật Lý về Con lắc đơn do Thầy giáo Chu Văn Biên, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) sẽ hướng dẫn các em học sinh 3 dạng bài toán cơ bản liên quan đến con lắc đơn.

Các dạng bài toán liên quan con lắc đơn:

1. Các bài toán cơ bản liên quan đến biên độ, chiều dài, vận tốc, cơ năng, lực căng sợi dây
2. Các bài toán liên quan đến gia tốc của vật tại một điểm
3. Các bài toán liên quan đến sự thay đổi nhỏ chu kỳ và sự nhanh chậm đồng hồ quả lắc

Sau đây video giảng dạy hướng dẫn các em giải các bài toán liên quan đến con lắc đơn:

You may also like

Leave a Comment