Home Ôn thiÔn thi THPT Quốc Gia Video ôn thi quốc Gia môn Văn: Tìm hiểu bài thơ “Sóng của Xuân Quỳnh”

Video ôn thi quốc Gia môn Văn: Tìm hiểu bài thơ “Sóng của Xuân Quỳnh”

by admin

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

Nhà thơ Xuân Quỳnh là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hồn thơ Xuân Quỳnh là tiếng nói của một tâm hồn giàu trắc ẩn, hồn hậu và luôn luôn da diết trong khát vọng về hạnh phúc đời thường.

2. Tác phẩm

Bài thơ Sóng ra đời vào năm 1967 trơng giai đoạn kháng chiến chống Mỹ ác liệt

Nội dung: Tình yêu của người phụ nữ thiết tha, nồng nàn, chung thủy, vượt lên thử thách thời gian, không gian

Nhan đề: Sóng

+ Sóng và em: hòa hợp, cộng hưởng, soi chiếu

+ Âm hưởng: Thể thơ 5 chữ, cấu trúc hô ứng trùng điệp, nhịp điệu miên man của sóng biển

II. Đọc hiểu văn bản

1. Hình tượng sóng

2. Vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ

You may also like

Leave a Comment