Home Ôn thi Ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán: Tích phân, nguyên hàm từng phần

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán: Tích phân, nguyên hàm từng phần

by admin

Thầy Lại Tiến Minh sẽ giảng dạy cho các em ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Toán về Tích phân, nguyên hàm từng phần
Tích phân, nguyên hàm từng phần là một trong những phương pháp cơ bản của phần tích phân trong chương trình học phổ thông.

You may also like

Leave a Comment