Home Ôn thi Ôn thi THPT Quốc Gia: Phương pháp bảo toàn khối lượng

Ôn thi THPT Quốc Gia: Phương pháp bảo toàn khối lượng

by admin

Thầy giáo Trần Hoàng Phi sẽ hướng dẫn các em học sinh về các dạng câu hỏi liên quan đến bảo toàn khối lượng.
Định luật bảo toàn khối lượng:

Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sản phẩm tạo thành sau phản ứng.

on-thi-thpt-quoc-gia-phuong-phap-bao-toan-khoi-luong

Đối tượng áp dụng:

– Bài toán cho các giá trị dạng m (gam), khó xác định n (mol)

– Xác định khối lượng 1 chất khi khối lượng các chất khác trong phản ứng có thể xác định trực tiếp hoặc gián tiếp

– Tính khối lượng một hợp chất từ khối lượng các nguyên tố hoặc khối lượng các thành phần của nó.

You may also like

Leave a Comment