Home Ôn thiÔn thi THPT Quốc Gia Video ôn thi THPT Quốc Gia môn Lý: Quá trình truyền sóng và giao thoa sóng

Video ôn thi THPT Quốc Gia môn Lý: Quá trình truyền sóng và giao thoa sóng

by admin

Ôn thi THPT Quốc Gia môn Lý: Quá trình truyền sóng và giao thoa sóng: Thầy giáo Nguyễn Thành Nam sẽ hướng dẫn các em học sinh bài học về quá trình truyền sóng và giao thoa sóng.

Phần 1:

Phần 2:

You may also like

Leave a Comment