Home Ôn thiÔn thi THPT Quốc Gia Video ôn thi THPT Quốc Gia: Giải bài toán liên quan đến mặt tròn xoay

Video ôn thi THPT Quốc Gia: Giải bài toán liên quan đến mặt tròn xoay

by admin

Thầy giáo Nguyễn Văn Vịnh sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn tập về một số bài toán liên quan đến mặt tròn xoay.

You may also like

Leave a Comment