Home Tin Tức Video ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Video ôn thi THPT Quốc Gia môn Sinh học: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

by admin

Thầy giáo Đinh Quốc Hưng sẽ hướng dẫn các em học sinh ôn tập môn Sinh học với nội dung: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.

Định nghĩa: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc nhiễm sắc thể.

on-thi-thpt-quoc-gia-mon-sinh-dot-bien-cau-truc-nhiem-sac-the

Hậu quả: Dạng đột biến này làm thay đổi số lượng, trình tự sắp xếp của các gen trên một nhiễm sắc thể và giữa các nhiễm sắc thể khác nhau; do vậy có thể làm thay đổi hình dạng, kích thước và cấu trúc của nhiễm sắc thể.

You may also like

Leave a Comment