Home Ôn thiÔn thi THPT Quốc Gia Video Ôn thi THPT Quốc Gia môn Văn: Đọc – hiểu môn Văn trắc nghiệm của bài thi đánh giá năng lực (P1+P2)

Video Ôn thi THPT Quốc Gia môn Văn: Đọc – hiểu môn Văn trắc nghiệm của bài thi đánh giá năng lực (P1+P2)

by admin

Ngữ văn trắc nghiệm còn khá mới mẻ đối với các bạn học sinh. Để làm tốt 50 câu hỏi ngữ văn trong 60 phút yêu cầu học sinh cần có những phương pháp học, phương pháp tư duy mới, phù hợp với các câu hỏi trắc nghiệm.

Thạc sĩ Văn học Đặng Ngọc Khương sẽ giúp các bạn học sinh tìm ra phương học tiếp cận và giải đáp các bài đọc hiểu theo dạng đề đánh giá năng lực 1 cách nhanh nhất.

Thạc sĩ Đặng Ngọc Khương – Giáo viên trường Phổ thông quốc tế Newton. Giải Nhì giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn taị Hội thi giáo viên daỵ giỏi toàn quốc hệ Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp năm 2012.

Bằng khen của Bộ trưởng bộ Giáo dục về thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Là tác giả của các đầu sách “Những nhà văn vừa sáng tác vừa hoạt động lí luận phê bình giai đoạn 1930 – 1945 (NXB Giáo dục – 2012)”, “Kỹ năng, nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm THPT (NXB Giáo dục – 2011)”, và nhiều bài báo khác.

Video Ôn thi THPT Quốc Gia môn Văn: Đọc – hiểu môn Văn trắc nghiệm của bài thi đánh giá năng lực (P1)

Video Ôn thi THPT Quốc Gia môn Văn: Đọc – hiểu môn Văn trắc nghiệm của bài thi đánh giá năng lực (P2)

You may also like

Leave a Comment