Home Tin TứcTin tức thi cử Chỉ tiêu hệ cao đẳng của trường đại học Sài Gòn

Chỉ tiêu hệ cao đẳng của trường đại học Sài Gòn

by admin

Các ngành đào tạo cao đẳng: 500 chỉ tiêu 

Khối ngành sư phạm:

Giáo dục Mầm non: Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, văn; Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, sử; Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, ngoại ngữ; chỉ tiêu: 75

Giáo dục Tiểu học: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Sinh; chỉ tiêu: 75

Giáo dục Công dân: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; chỉ tiêu: 25

Sư phạm Toán học: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 25

Sư phạm Vật lí: Lý, Toán, Hóa; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Hóa học: Hóa, Toán, Lý; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Sinh học: Sinh, Toán, Hóa; chỉ tiêu: 25

Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; Toán, Văn, Hóa; Toán, Văn, Sinh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; Toán, Văn, Hóa; Toán, Văn, Sinh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Kinh tế Gia đình: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; Toán, Văn, Hóa; Toán, Văn, Sinh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 20

Sư phạm Ngữ văn: Văn, Sử, Địa; Văn, Sử, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Lịch sử: Sử, Văn, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Địa lí: Địa, Toán, Văn; Địa, Toán, Anh; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Âm nhạc: Hát – xướng âm, Thẩm âm – tiết tấu, Văn; Hát – xướng âm, Thẩm âm – tiết tấu, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 25

Sư phạm Mĩ thuật: Hình họa, Trang trí, Văn; Hình họa, Trang trí, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 25
Sư phạm Tiếng Anh: Anh, Văn, Toán; Anh, Văn, Sử; chỉ tiêu: 25

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
– Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
– Điểm trúng tuyển theo ngành học.

– Các ngành đào tạo sư phạm không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Nguồn: Dân Trí

You may also like

Leave a Comment