Home Tin TứcTin tức thi cử Chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Sài Gòn

Chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Sài Gòn

by admin

Các ngành đào tạo đại học: 3.500 chỉ tiêu Khối ngành ngoài sư phạm:

Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch): Môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa; Văn, Sử, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 150

Ngôn ngữ Anh (Thương mại và Du lịch): Anh, Văn, Toán; Anh, Văn, Sử; chỉ tiêu: 250

Quốc tế học: Anh, Văn, Toán; Anh, Văn, Sử; chỉ tiêu: 100
Tâm lí học: Văn, Anh, Toán; Văn, Anh, Sử; chỉ tiêu: 70
Khoa học thư viện: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 70
Quản trị kinh doanh: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; chỉ tiêu: 350
Tài chính – Ngân hàng: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; chỉ tiêu: 350
Kế toán: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Lý; chỉ tiêu: 350
Quản trị văn phòng: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 70
Luật: Văn, Toán, Ngoại ngữ; Văn, Toán, Sử; chỉ tiêu: 100
Khoa học môi trường: Toán, Hóa, Lý; Toán, Hóa, Ngoại ngữ; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 70
Toán ứng dụng: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 60

phuong-thuc-tuyen-sinh-cua-truong-dai-hoc-y-duoc-thai-binh

Công nghệ thông tin: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 160

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử; Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 70

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 70

Công nghệ kĩ thuật môi trường: Toán, Hóa, Lý; Toán, Hóa, Ngoại ngữ; Toán, Hóa, Sinh; chỉ tiêu: 70

Kĩ thuật điện, điện tử: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 70

Kĩ thuật điện tử, truyền thông: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 70

Khối ngành sư phạm:

Quản lý giáo dục: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Địa; chỉ tiêu: 40

Giáo dục Mầm non: Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, văn; Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, sử; Kể chuyện – đọc diễn cảm, hát – nhạc, ngoại ngữ; chỉ tiêu: 200

Giáo dục Tiểu học: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; Toán, Văn, Sinh; chỉ tiêu: 200

Giáo dục chính trị: Toán, Văn, Anh; Toán, Văn, Sử; chỉ tiêu: 40

Sư phạm Toán học: Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Anh; chỉ tiêu: 40

Sư phạm Vật lí: Lý, Toán, Hóa; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Hóa học: Hóa, Toán, Lý; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Sinh học: Sinh, Toán, Hóa; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Ngữ văn: Văn, Sử, Địa; Văn, Sử, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Lịch sử: Sử, Văn, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Địa lí: Địa, Toán, Văn; Địa, Toán, Anh; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Âm nhạc: Hát – xướng âm, Thẩm âm – tiết tấu, Văn; Hát – xướng âm, Thẩm âm – tiết tấu, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Mĩ thuật: Hình họa, Trang trí, Văn; Hình họa, Trang trí, Ngoại ngữ; chỉ tiêu: 40
Sư phạm Tiếng Anh: Anh, Văn, Toán; Anh, Văn, Sử; chỉ tiêu: 160

 

You may also like

Leave a Comment