Home Tin TứcTin tức thi cử Điểm mới ôn tập thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh

Điểm mới ôn tập thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh

by admin

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có điểm mới là thí sinh sẽ phải thực hiện cả phần viết và trắc nghiệm. Tuy nhiên có một số điểm mới các thí sinh cần lưu ý để ôn thi tốt nghiệp như sau:

Theo hướng dẫn ôn tập môn thi này của Sở GD&ĐT Kon Tum, môn Tiếng Anh thi theo chương trình 7 năm; thời gian làm bài là 60 phút; đề thi có 2 phần: viết và trắc nghiệm.

Với điểm mới này, Sở GD&ĐT Kon Tum yêu cầu các trường cần coi trọng việc dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, trong đó chú trọng các kỹ năng đọc, viết; kiểm tra có cả hình thức viết và tự luận.

diem-moi-on-thi-tot-nghiep-mon-tieng-anh

Khi ôn thi phần tự luận, Sở đưa ra gợi ý tham khảo. Theo đó, trọng điểm của dạng bài tự luận gồm: Viết câu tương đương; xây dựng câu và viết (các bài writing trong chương trình lớp 12)

Trọng tâm ngôn ngữ của dạng bài tập tự luận gồm: Thì biến đổi từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành và ngược lại và biến đổi từ quá khứ đơn sang quá khứ hoàn thành và ngược lại. Lưu ý việc sử dụng liên từ since, for, before, after …

Các trọng điểm ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ, Câu điều kiện 3 loại cơ bản, câu ao ước WISH, câu bị động, câu tường thuật, câu so sánh, Gerund và Infinitives (dạng biến đổi câu)

Các cấu trúc câu: So/ such…that, too… to, enough… to, because – because of, although – in spite of

Sở này cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục biên soạn và gửi đến các đơn vị một số bài tập tham khao để các đơn vị sử dụng trong quá trình ôn thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh.

You may also like

Leave a Comment