Home Ôn thi Giải thích câu tục ngữ : Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc khó khăn đỡ đần

Giải thích câu tục ngữ : Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc khó khăn đỡ đần

by admin

Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc khó khăn đỡ đần

Bài làm

Người Việt Nam đã từ lâu đời rất coi trọng tình gia tộc. Anh em trong nhà phải sống hòa thuận yêu thương nhau. Đó là đạo đức, là tình cảm mà ai cũng phải quan tâm. Từ xưa đã có bao lời khuyên dạy lời ca, điệu ru của người đi trước nhằm xây dựng cuộc sống gia đình đầm ấm thuận hòa. Một trong những câu ca dao thể hiện lời răn dạy trên là:

Anh em như thế tay chân
Rách lành đùm bọc khó khăn đỡ đần

Câu da dao đã dùng hình ảnh so sánh để khẳng định tình cảm khăng khít giữa anh và em trong gia đình. Vật được đem ra so sánh là tay chân trong cơ thể con người. Tay và chân là hai bộ phận của một cơ thể có quan hệ khăng khít với nhau, hỗ trợ cho nhau. Tay và chân giúp con người có khả năng lao động để làm ra của cải chất chất. Nếu mất một trong hai bộ phận trên thì con người khó hoạt động và khả năng hoạt động bị giảm bớt. Điều này rõ ràng cho thấy sự cần thiết của cả tay lẫn chân đối với cơ thể con người. Anh em trong gia đình cũng vậy, đều sống chung trong một mái nhà , cùng lớn lên trong mối quan hệ tình cảm gắn bó với nhau, Anh có thể giúp em và ngược lại em có thể giúp anh. Mối quan hệ đó giống như mối quan hệ giữa tay và chân.

giai thich cau tuc ngu anh em nhu the tay chan rach lanh dum boc kho khan do dan

Qua hình ảnh so dánh Anh em như thể tay chân nhân tân ta muốn nếu lên tình cảm khăng khít giữa anh em giữa những người trong gia đình. Chính tình cảm đó sẽ là cơ sở xây dựng mối quan hệ thuận hòa cách cư xử giữa anh em với nhau. Nếu ở câu trên là hình ảnh so sánh thì dưới câu dưới “Rách lành đùm bọc, khó khăn đỡ đần” là hình ảnh tượng trưng mang nhiều ý nghĩa biểu cảm. Rách, lành, chỉ là hai hoàn cảnh khác nhau. Rách tượng trưng cho cuộc sống khó khăn khổ sở. Lành tượng trưng cho hoàn cảnh sống thuận lợi sung túc. Ở đây dù trong hoàn nào thì rách hay lành cũng đều phải đùm lẫn nhau. Đó là lời khuyên về cách cư xử của anh em trong một gia đình, trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Rách tượng trưng cho cuộc sống khổ sở, Lành tượng trưng cho cuộc sống thuận hòa, sung túc. Ở đây dù trong hoàn cành nào rách hay lành cũng đều phải đùm bọc lấy nhau. Đó là lời khuyên về cách ứng xử giữa anh em trong một gia đình, trong mọi hoàn cảnh khác nhau. Lúc đói, khi no lúc sung sướng khi thiếu thốn …. Hoàn cảnh có thể thay đổi nhưng đã là anh em thì thì lúc nào cũng phải yêu thương nhau đùm bọc lẫn nhau. Tình cảm thiêng liêng này không có lý do nào, tình huống nào làm thay đổi được. Tình canh em này mãi mãi thắm thiết.

bai van giai thich cau tuc ngu anh em nhu the tay chan rach lanh dum boc kho khan do dan

Tình anh em là một quan hệ tình cảm mà ai ai cũng cần. Vì thế, câu ca dao trên có ý nghĩa to lớn vô cùng. Nó là bài học đạo đức được diễn đạt bằng hình ảnh thật gần gũi và hàm súc. Ngoài việc gió dục tình cảm anh em trong gia đình câu ca dao còn khuyên nhủ mọi người trong xã hội phải biết thương yêu nhau giúp đỡ nhau.

Câu ca dao đã nêu lên một vấn đề có ý nghĩa lớn đối với mỗi người: phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau nhất là trong hoàn cảnh lẫn nhau nhất là trong hoàn cảnh hiện nay khi ngày càng diễn ra nhiều sự việc đau lòng về mối quan hệ gia đình. Ngày nay, mỗi người đọc câu ca dao trên cần sự suy ngẫm để hiểu được hết ý nghĩa của nó để sống đẹp hơn theo như lời khuyên nhỉ của cha ông.
Bài văn giải thích câu tục ngữ Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc khó khăn đỡ đần hi vọng sẽ là một tài liệu giúp các bạn học tốt hơn.

You may also like

Leave a Comment