Home Tin Tức Học ngành y, chuyên ngành nào được miễn học phí?

Học ngành y, chuyên ngành nào được miễn học phí?

by admin

Hoàng Thanh Trang là SV trường ĐH Y Dược Huế, chuyên ngành bác sĩ đa khoa, có học các môn Lao, Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Pháp y. Vậy, SV Trang có thuộc đối tượng được miễn học phí?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ thì đối tượng được miễn học phí là: Học sinh, sinh viên, học viên các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp Y và Giải phẫu bệnh.

Đối chiếu với quy định trên thì sinh viên Hoàng Thanh Trang chỉ học các môn Lao, Tâm thần, Giải phẫu bệnh, Pháp y nên không thuộc đối tượng được miễn học phí.

You may also like

Leave a Comment