Home Tin TứcTin tức thi cử Kỳ thi THPT quốc gia Phú Yên dự kiến tổ chức 3 cụm thi địa phương

Kỳ thi THPT quốc gia Phú Yên dự kiến tổ chức 3 cụm thi địa phương

by admin

– Sở GD&ĐT Phú Yên cho biết: Căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại cụm địa phương và số lượng thí sinh tự do đăng ký bổ sung, Sở GD&ĐT Phú Yên dự kiến tổ chức hội đồng coi thi liên trường.

thi-sinh-tu-do-vao-dai-hoc-phai-thi-bao-nhieu-mon

Điểm thi đặt tại các trường THPT: Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, THPT Nguyễn Huệ và THPT Nguyễn Trãi.

Sở GD&ĐT chủ trì hội đồng thi phối hợp với trường ĐH; trong đó, các trường ĐH đóng vai trò giám sát. Số lượng cán bộ ĐH làm giám sát do Sở GD&ĐT đề xuất để Bộ GD&ĐT quyết định.

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, tại Phú Yên, cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyến sinh ĐH, CĐ do Trường ĐH Nha Trang chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT đặt tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa; mã cụm thi: TSN.

Cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh; thi tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, mã cụm thi: 039.

Khu vực

Đơn vị hành chính (Huyện, Xã thuộc huyện)

KV1

Gốm các huyện: Sơn Hoà, Sông Hinh, Đồng Xuân và các xã: Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây (thuộc huyện Tây Hoả); Các xã Xuân Lâm, Xuân Thịnh, Xuân Thọ 2, Xuân Phương, Xuân Cảnh, Xuân Hải (thuộc thị xã Sông Cầu); An Hải, An Hòa, An Ninh Đông, An Mỹ, An Ninh Tây, An Cư, An Chấn, An Hiệp (thuộc huyện Tuy An); Hòa Hiệp Nam, Hòa Tâm (thuộc huyện Đông Hòa; An Phú (thuộc thành phố Tuy Hòa).

KV 2-NT

Gôm các huyện: Tây Hòa, Tuy An, Đông Hòa, Phú Hòa; trừ các xã: Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây (thuộc huyện Tây Hoà); An Hải, An Hòa, An Ninh Đông, An Mỹ, An Ninh Tây, An Cư, An Chấn, An Hiệp (thuộc huyện Tuy An); Hòa Hiệp Nam, Hòa Tâm (thuộc huyện Đông Hòa.

KV 2

Gồm các xã, phường của thành phố Tuy Hoà và thị xã Sông cầu; trừ các xã: An Phú (thuộc thành phố Tuy Hòa) và Xuân Lâm, Xuân Thịnh, Xuân Thọ 2, Xuân Phương, Xuân Cảnh, Xuân Hải (thuộc thị xã Sông cầu).

KY 3

Không

Danh sách các xã thuộc ưu tiên khu vực 1 trong tuyển sinh ĐH, CĐ thuộc tỉnh Phú Yên:

TT

tỉnh

huyện

Tên xã

TT

tỉnh

huyện

Mã xã

Tên xã

1

39

01

01 An Phú 29 39

05

03

Ea Chà Rang
2 39

02

01 Đa Lôc 30 39

05

04

Krông Pa
3 39

02

02 La Hai 31 39

05

05

Phước Tân

4

39

02

03 Phú Mỡ 32 39

05

06

Sơn Định
5 39

02

04 Xuân Lãnh 33 39

05

07

Sơn Hà
6 39

02

05 Xuân Long 34 39

05

08

Sơn Hội

7

39

02

06 Xuân Phước 35 39

05

09

Sơn Long

8

39

02

07 Xuân Quang 1 36 39

05

10

Sơn Nguyên
9 39

02

08 Xuân Quang 2 37 39

05

11

Sơn Phước
10 39

02

09 Xuân Quang 3 38 39

05

12

Sơn Xuân
11 39

02

10

Xuân Sơn Nam

39 39

05

13

Suối Bạc
12 39

02

11 Xuân Sơn Bắc 40 39

05

14

Suối Trai
13 39

03

01 Xuân Cảnh 41 39

06

01

Đức Bình Đông

14 39

03

02 Xuân Hải 42 39

06

02

Đức Bình Tây
15 39

03

03 Xuân Lâm 43 39

06

03

Ea Bá
16 39

03

04 Xuân Phương 44 39

06

04

Ea Bar
17 39 03 05 Xuân Thinh 45 39

06

05

Ea Bia
18 39

03

06 Xuân Tho 2 46 39

06

06

Ea Lâm
19 39

04

01 An Chấn 47 39

06

07

Ea Ly
20 39

04

02 An Cư 48 39

06

08

Ea Trol
21 39

04

03 An Hải 49 39

06

09

Hai Riêng
22 39

04

04 An Hiệp 50 39

06

10

Sông Hinh
23 39

04

05 An Hòa 51 39

06

11

Sơn Giang
24 39

04

06 An Mỹ 52 39

07

01

Hòa Hiệp Nam
25 39

04

07 An Ninh Đông 53 39

07

02

Hòa Tâm
26 39

04

08 An Ninh Tây 54 39

09

01

Sơn Thành Đông

27 39

05

01 Cà Lúi 55 39

09

02

Sơn Thành Tây

28 39

05

02 Củng Sơn    

 

You may also like

Leave a Comment